Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
17-03-2014

Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

В Официалния вестник на ЕС е публикуванa открита покана за представяне на предложения – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/14 ReferNet – Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение (ПОО).

С оглед установяване на Европейска мрежа за ПОО — ReferNet, тази покана има за цел избиране на един кандидат от Гърция и Румъния. Cedefop ще сключи 18-месечно рамково споразумение за партньорство. Също така поканата цели и сключване с всеки спечелил кандидат на конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 6-месечен работен план, който да се реализира през 2014 г. (стартирайки на 1 юли 2014 г.).

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция на Европейския съюз. Тя е създадена през 1975 г. и е със седалище в Гърция от 1995 г. Cedefop е признат за авторитетен източник на информация и експертни познания относно професионалното образование и обучение, уменията и компетенциите. Неговата мисия е да подкрепя развитието на политиката за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за ПОО. Мисията, отредена на ReferNet, е да подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и на продуктите на Cedefop. Тя включва 28 членове, известни като национални партньори на ReferNet, от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции, свързани с ПОО в страната, която те представляват.

Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. В тази връзка кандидатите следва да подадат не само предложение за 18-месечно рамково партньорство (което при успех ще доведе до подписване на рамкови споразумения за партньорство за годините 2014 и 2015), но също и заявление за отпускане на безвъзмездни средства за действие за 2014 г. (което може да доведе до подписването на конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 6 месеца през 2014 г.). Кандидатът трябва да докаже своите възможности за извършване на всички дейности, предвидени през 18-месечния период, и да осигури подходящо съфинансиране за реализирането на работния план.

Прогнозният бюджет, предвиден за срока на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 евро съгласно решенията на бюджетния орган.

Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2014 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 980 000 евро за 28-те държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

Безвъзмездната помощ варира в зависимост от населението на държавата и се отпуска за реализирането на годишен работен план. Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2012 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:

 • Група 1: Хърватия, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната помощ е 23 615 евро;
 • Група 2: Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република, Швеция и Норвегия. Максимална сума на безвъзмездната помощ е 33 625 евро;
 • Група 3: Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство. Максимална сума на безвъзмездната помощ е 43 620 евро.

Безвъзмездната помощ от Съюза представлява финансово участие в разходите на бенефициента (и/или съвместните бенефициенти). Разходите задължително се допълват със собствено финансово участие, както и/или вноски от местни, регионални, национални и/или частни организации. Общото финансово участие на Съюза не може да надвишава 70 % от допустимите разходи.

Cedefop си запазва правото да не отпусне целия предвиден бюджет.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и правосубектност (следователно физически лица не могат да кандидатстват);
 • да са регистрирани в една от следните държави:
  • Гърция;
  • Румъния.

Заявленията за рамково споразумение за партньорство и работният план за 2014 г. трябва да бъдат изпратени най-късно до 16 май 2014 г.

Подробните спецификации към поканата, формулярът за заявление и приложенията към него могат да бъдат намерени на интернет страницата на Cedefop от 20 март 2014 г. на адрес:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Заявленията трябва да са съобразени с изискванията, посочени в пълния текст на поканата, както и да са подадени на предоставените официални формуляри.

Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.

Всички подадени заявления се оценяват от комисия от експерти съгласно критериите за допустимост, изключване, подбор и възлагане, определени в пълния текст на поканата. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.