Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
  • A+
  • A-
03-04-2014

Европейската служба за подбор на персонал търси асистенти

В Официалния вестник на ЕС от 3 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание:

  • EPSO/AST/131/14 – Асистенти (AST 3) – ядрена инспекция.

Този конкурс има за цел съставянето на списък на издържалите конкурса. От него ще се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в Европейската комисия, а именно в генерална дирекция „Енергетика“ (ГД ENER) в Люксембург и в службите на Съвместния изследователски център. Дейностите на Съвместния изследователски център са свързани с контрола на ядрената безопасност, и по-конкретно Института по трансуранови елементи в Карлсруе (Германия), Института по енергетика в Петен (Нидерландия) и дирекция „Управление на обекта в Испра“ в Испра (Италия).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Те представляват неразделна част от обявлението за конкурса. Общите правила ще ви помогнат да разберете правилата относно реда и условията за кандидатстване.

Задачата на ГД ENER в сферата на контрола върху ядрената безопасност е да следи за изпълнението на задълженията и правата, свързани с неотклоняването на ядрени материали.

Съвместният изследователски център има за задача да оказва научно и техническо подпомагане за планирането, изготвянето, изпълнението и проследяването на политиките на Европейския съюз. Като служба на Комисията Съвместният изследователски център е център за научни и технически постижения на Съюза.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате с пълния обем граждански права;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Регистрацията трябва да бъде извършена по електронен път съгласно процедурата, посочена на уебстраницата на EPSO

Крайният срок за подаване на кандидатури е 6 май 2014 г. в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/131/14 – Асистенти (AST 3) – ядрена инспекция.pdf(961.68 KB)  
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.