Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
15-04-2014

Покана за предложения по Съвместната хармонизирана програма на ЕС за проучвания на бизнеса и потребителите

В Официалния вестник на ЕС от 15 април е публикувана покана за представяне на предложения по Съвместна хармонизирана програма на Европейския съюз за проучвания на бизнеса и потребителите. Комисията отправя покана за представяне на предложения за провеждане на проучвания в рамките на тази Програма в 28-те държави-членки на ЕС, и в страните кандидатки Исландия, Черна гора, бившата югославска република Македония, Република Сърбия и Турция.

Предназначението на Програмата е да събере информация за състоянието на икономиките в държавите-членки на ЕС, и страните кандидатки. Целта е да се сравнят техните бизнес цикли за целите на управлението на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Програмата се утвърди като незаменим инструмент в процеса на икономически надзор от страна на ИПС, както и за целите на общата икономическа политика.

Проучванията са насочени както към управленските кадри в секторите на промишлеността (проучвания на индустрията и инвестициите), строителството, търговията на дребно и услугите, така и към потребителите. Целта на Комисията е да сключи споразумения с органи, които са квалифицирани да извършват действия, състоящи се в едно или повече от следните проучвания:

 • проучване на индустрията;
 • проучване на инвестициите;
 • проучване на строителството;
 • проучване на търговията на дребно;
 • проучване на услугите;
 • проучване на потребителите;
 • ad hoc проучвания на актуални икономически проблеми. Аd hoc проучванията по принцип са по-редки и се провеждат като допълнение към месечните проучвания. Използват се същите установени извадки, както при месечните проучвания, за да се събере информация за специфични проблеми на икономическата политика.

За тази цел ще бъдат сключени рамкови споразумения за партньорство за максимален период от шест години. В рамковото споразумение за партньорство могат да се включат шест конкретни годишни споразумения за безвъзмездни средства между страните.

Службата на Комисията, която отговаря за изпълнението и управлението на това действие, е Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN).

В контекста на тази покана се приемат заявления единствено от правни субекти, установени в следните държави:

 • държавите-членки на ЕС;
 • страните кандидатки;
 • държавите от ЕАСТ и ЕИП.

Общият размер на наличния годишен бюджет за всички проучвания е от порядъка на 5 620 000 EUR (пет милиона шестстотин и двадесет хиляди евро).

Максималното равнище на съфинансиране от безвъзмездните средства на ЕС възлиза на 50 % от допустимите за всяко проучване разходи.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Бенефициентите се избират за максимален срок от шест години. Могат да бъдат сключени шест конкретни годишни споразумения за безвъзмездни средства.

Действието за първата година ще обхване периода от 1 май 2015 г. до 30 април 2016 г.

Крайният срок за подаване на заявленията е 18 юни 2014 г.

Заявления могат да се подават:

 • по пощата:

Call for proposalsRef. ECFIN 2014 001/A4
European Commission
Unit ECFIN/R3 – Mr J.VERHAEVEN
Office N105 01/034
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

 • по куриерска служба или на ръка:

Call for proposalsRef. ECFIN 2014 001/A4
European Commission
Unit ECFIN/R3 – Mr J.VERHAEVEN
Office N105 01/034
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel (Evere)
BELGIQUE/BELGIË

Подробните спецификации в поканата, формулярът за заявление и приложенията към него се намират на следния адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Заявленията трябва да са в съответствие с изискванията, изложени в подробните спецификации в поканата.

Заявленията се подават в писмена форма на един от официалните езици в Европейския съюз, като се използва формулярът за заявление, а при необходимост - и другите стандартни формуляри.

Насърчават се обаче заявления на английски език, тъй като така се улеснява процедурата по оценяване.

Когато е приложимо, допълнителната информация, която се счита за необходима от заявителя, може да бъде включена на отделни листове.

Оценката на предложенията ще се извърши въз основа на принципите на прозрачност и равнопоставеност. Всички заявления ще бъдат оценявани от комисия за оценка спрямо критериите за допустимост, изключване, подбор и възлагане, зададени в гореспоменатите спецификации. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.