Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
  • A+
  • A-
16-04-2014

Съдът на Европейския съюз търси генерален директор на службата за писмени преводи

В Официалния вестник на ЕС от 16 април е публикувано обявление, че предстои да се освободи длъжността генерален директор (степен AD15 – AD16) на службата за писмени преводи на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Под прякото ръководство на секретаря на Съда генералният директор отговаря за управлението на Генерална дирекция „Писмени преводи“. Тази генерална дирекция е службата за юридически преводи на Съда на Европейския съюз. Тя осигурява спазването на езиковия режим на трите юрисдикции, които съставят тази институция, както във връзка с текущата работа по делата, така и във връзка с публикуването на съдебната практика. В службата работят около 900 души, включително над 650 юристи лингвисти. Те се използват услугите на още толкова сътрудници на свободна практика.

Генералният директор на службата за писмени преводи трябва да има необходимите качества, за да ръководи голям административен отдел. Отделът трябва да се адаптира към развитието на съдебната система. Генералният директор трябва да притежава отлични организаторски способности. Той трябва да е в състояние да адаптира структурата на генералната дирекция към новите предизвикателства. Освен това трябва да има отличен усет за отношенията между хората и способност да убеждава и мотивира сътрудниците си. Той ще трябва да ръководи и координира работата на двамата директори, а също и на началниците на 23-те езикови отдела и на четирите функционални отдела на генералната дирекция. Генералният директор трябва ефикасно да си сътрудничи с другите генерални директори и началници на служби в институцията.

Наред с това трябва да се положат всички усилия за по-нататъшно подобряване на вече постигнатото в службата високо равнище на производителност. По този начин ще се осигури изпълнението на задачите на службата при постоянно нарастващия обем на работата, тъй като това няма да е възможно само чрез увеличаване на щата.

Тази цел изисква в частност постоянно усъвършенстване на организацията и методите на работа и пълноценна употреба на новите технологии. Генералният директор на службата за писмени преводи трябва да е много добре запознат с въпросите на информатиката и употребата на новите технологии.

Освен това при управлението на службата трябва да се полага трайна грижа за приспособяване на методите на работа в генералната дирекция към нуждите на правораздавателната дейност. Също така трябва да се запази и високото качество на преводите.

Ето защо титулярят на длъжността трябва да разполага със задълбочени познания и професионален опит в областта на управлението на специализиран отдел за преводи. Той трябва да е в състояние да ръководи работата си с оглед на устройството и задачите на Съда.

Предвид обстановката, в която ще работи, генералният директор трябва да притежава завършено юридическо образование, удостоверено с диплома от висше учебно заведение. Той трябва да владее задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да има много добри познания по други два от официалните езици на Съюза. В интерес на службата са необходими добри познания по английски и френски език.

Заявленията за кандидатстване се подават в Съда единствено по електронна поща на адрес:

DGT-CURIA@curia.europa.eu

най-късно до 15 май 2014 г. в 18:00 часа люксембургско време.

Към заявлението се прилагат подробна автобиография и всички необходими документи. Заедно с тези документи кандидатите трябва да изпратят и писмено изложение от не повече от пет страници. В него те трябва да представят вижданията си за службата и да посочат защо смятат, че са подходящи за тази длъжност. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.