Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
12-04-2021

Oще един елемент на NextGenerationEU – Хоризонт Европа

„Хоризонт Европа“ е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г.

Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите — от концепцията до пазарната реализация, и допълва националното и регионалното финансиране.

„Хоризонт Европа“ е продължението на програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС.

Защо ни е необходима тя?

Растежът и просперитетът на Европа в бъдеще зависят от способността ѝ да продължи да бъде световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ осигурява средствата, необходими за постигането на тази цел.

Очакванията са „Хоризонт Европа“ да засили ролята на ЕС в секторите на науката и технологиите с цел преодоляване на основните глобални предизвикателства в области от жизненоважно значение като здравеопазването, застаряването на населението, сигурността, замърсяването и изменението на климата.

Според предложението на Европейската комисия, което в момента се обсъжда от държавите членки, се очаква програмата да създаде до 100 000 работни места в областта на научните изследвания и иновациите в периода 2021—2027 г. Също така се предвижда брутният вътрешен продукт на ЕС (БВП) да се увеличи с до 0,19% през следващите 25 години.

По-подробна информация

Предложението за „Хоризонт Европа“ включва три стълба:

  • високи постижения в научната област
  • глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост
  • иновативна Европа

Допълнителен междусекторен раздел ще въведе мерки за подпомагане на държавите членки да се възползват максимално от националния си потенциал за научни изследвания и иновации. Това ще укрепи европейското научноизследователско пространство.

Високи постижения в научната област

По първия стълб на „Хоризонт Европа“ ще се укрепва лидерството на ЕС в науката и ще се развиват висококачествени знания и умения.

Глобални предизвикателства и конкурентоспособност

По втория стълб ще се подпомагат научните изследвания, насочени към обществените предизвикателства и промишлените технологии в области като цифровите технологии, енергетиката, мобилността, храните и природните ресурси.

Вторият стълб предвижда и въвеждане на мисии и партньорства за някои научноизследователски цели, например за постигане наградове с нулеви въглеродни емисии.

Иновативна Европа

Третият стълб на „Хоризонт Европа“ ще се съсредоточи върху насърчаване на иновациите чрез създаване на Европейски съвет по иновациите. Той ще предлага „обслужване на едно гише“ на новаторите с голям потенциал.

Съставни елементи

Пакетът „Хоризонт Европа“ се състои от предложения за:

  • рамкова програма за научни изследвания и иновации — включително правилата за участие и разпространение на резултатите
  • специфична програма за осъществяване на „Хоризонт Европа“
  • програма за научни изследвания и обучение в рамките на Договора за Евратом, която допълва „Хоризонт Европа“
  • решение на Съвета за изменение на решението за създаване на Европейско съвместно предприятие за Международен термоядрен експериментален реактор (ITER)

Роля на Съвета

Бюджетът на „Хоризонт Европа“ ще се определя от Съвета като част от процедурата за приемането на многогодишната финансова рамка.

За това се изисква единодушно съгласие от страна на държавите членки и одобрение от Европейския парламент.

Съветът отправи искане за активно участие на държавите членки в процеса на стратегическо планиране на „Хоризонт Европа“, както и в разработването и прилагането на свързаните с това мисии и партньорства. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.