Europe.bg
  Начало - Европейски съюз - Дейности - Енергетика
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз / Дейности / Енергетика

  • A+
  • A-

ЕНЕРГЕТИКА

ЕС и 11 държави в югоизточна Европа се споразумяха през есента на 2004 г. да основат Енергийна Общност, в която да важат едни и същи правила за енергетиката. Това ще бъде добре за осигуряване на доставките на енергия за ЕС, тъй като тези доставки често преминават през споменатите държави. Освен това, по този начин пазарите ще станат по-ефикасни, което ще помогне за намаляването на цените на доставките на източници на енергия в целия регион и за освобождаването на правителствени фондове, които в момента се ползват за субсидиране на цените на всички източници на енергия. В резултат на това, ще може да се фокусира финансовата помощ върху тези потребители на енергия, които наистина се нуждаят от нея.

Около 80% процента от енергията, която ЕС консумира, е от изкопаеми горива - нефт, природен газ и въглища. Голяма част от тях се внасят в ЕС отвън, като делът на този внос нараства. Зависимостта от внос на нефт в момента е 50% и това може да нарасне до 70% през 2030 г. Това ще увеличи уязвимостта на ЕС от прекъсване на доставките или високи цени в резултат на международни кризи. В допълнение на това, ЕС трябва да намали изгарянето на изкопаеми горива заради глобалното затопляне.

Стратегията, която трябва да се следва, е комбинация от пестене на енергия чрез по-ефикасното й използване - около 1% всяка година спрямо предишната - и използване на алтернативни източници на енергия, предимно възобновяеми.

Европейският съюз поддържа стратегически запаси от гориво, за да намали своята уязвимост от проблемите на световните енергийни пазари, но дългосрочната сигурност на достъпа изисква Съюзът да не е прекалено зависим от малко на брой държави за доставките, или тази зависимост да се компенсира с тясно сътрудничество. Такова сътрудничество се развива с Русия, която е основен доставчик на изкопаеми горива и потенциално на електричество.

Въпреки това, за да намали зависимостта си от вноса и да намали замърсяването, ЕС трябва да стане "ниско-въглеродна" икономика, използваща все по-малко изкопаеми горива в индустрията, транспорта и бита и все повече възобновяеми източници на енергия за генериране на електричество, отопление или охлаждане на сградите, и транспорта, особено леките коли. Това предполага решително преминаване към вятърна енергия, особено по крайбрежията, горива от биомаса и водни и слънчеви електроцентрали.

Следваща стъпка ще бъде преминаването към "водородна" икономика. Европейската Платформа за Водород и Горивни Клетки съставя проект за евентуалния преход.

Грижа за околната среда

Съществуват пределни норми за емисиите на въглероден двуокис (CO2), който индустрията на ЕС може да изхвърля във въздуха. Компаниите, които надхвърлят допустимите за тях количества, могат да ги откупят от компании, които не са използвали докрай разрешените им количества емисии. Това насърчава по-ефикасното използване на енергията и преди всичко намаляването на замърсяването с въглероден двуокис. Така ЕС спазва ангажиментите си, поети в Протокола от Киото, за обръщане на процеса на глобално затопляне.

Пестене на енергия чрез по-ефикасно използване

Друг начин, по който ЕС поддържа по-ефикасното ползване на горивата, е насърчаването на на използването на "ко-генериране". Ко-генериращи станции на газ произвеждат и електричество, и топлина под форма на пара. Това максимизира използваната енергия от газта, а и е екологично, тъй като при горенето на газта се отделя по-малко въглероден двуокис, отколкото при другите изкопаеми горива.

Енергия се пести и благодарение на стандартите за строеж на нови сгради и за реновиране на стари сгради, изискващи бойлерите и климатичните инсталации да бъдат проверявани периодично, както и самите сгради да имат енергийни сертификати. Тези стандарти могат потенциално да намалят с 25% търсенето, произтичащо от предполагаемото удвояване на използването климатични инсталации до 2020 г.

От съществено значение е и ефикасността на транспортирането на енергията. Повече хора и товари трябва да се превозват с железници, и личният и обществен транспорт трябва да се ползват по-ефикасно. Това значи повече километри за литър гориво, по-добро управление на трафика и по-добро планиране на градовете. Задръстванията и пътуването за и от работа с кола прахосват гориво, а колите замърсяват въздуха. ЕС се надява, че био-горивата (произведени от органична материя) ще дават 5.75% от цялата енергийна консумация през 2010 г. Комисията вярва, че до 2020 г. ще бъде възможно да се заменят 20% от използвания нефт с био-горива.

Единният енергиен пазар

Енергиен пазар, основаващ се на конкуренцията, помага за ефикасното използване на енергията. В момента пазарите са отворени за конкуренция и националните граници в енергийните пазари изчезват, като при все това Европейската Комисия би искала да види по-бърз прогрес.

Всеки бизнес и много консуматори вече са свободни да избират доставчик на газ и електричество. 
Заедно
Събития
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.