Europe.bg
  Начало - Европейски съюз - ЕС институции - Децентрализирани органи на ЕС (агенции)
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙКА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ (ECHA)

Агенцията със седалище в Хелзинки, Финландия, ще управлява процесите на регистриране, оценяване, разрешаване и ограничаване на химични вещества, за да гарантира съгласуването им в рамките на Европейския съюз. Тези процеси на REACH са разработени, за да предоставят допълнителна информация за химикалите и да гарантират безопасното им използване и конкурентоспособността на...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

Агенцията на Европейския съюз за основните права е орган на Европейския съюз (ЕС) със седалище във Виена, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. Тя е правоприемник на Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (ЕЦНРК).(/htmls/page.php?id=5700&category=58) Агенцията е независима при осъществяване на своята дейност и си...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА КООРДИНАЦИЯ НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА СТРАНИТЕ, ЧЛЕНКИ НА ЕС

Решението за основаване на Европейската агенция за управление на оперативната координация на външните граници на страните, членки на ЕС (известна за по-краткокато ЕАУОКВГЕС/AMOCEB), е взето през октомври 2004 г. Седалището й ще бъде във Варшава. Задачата й е да помага на страните, членки на ЕС, даприлагат правилата на ЕС за контрол на външните граници и за връщане на...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) е информационното ядро на Европейския съюз в тази проблемна област. Неговата мисия е да събира, анализира и разпространява обективна, надеждна и съпоставима информация за наркотиците и наркотичната зависимост, като по този начин предоставя на своята аудитория обоснована и подкрепена с факти картина на...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА НАДЗОРНА АГЕНЦИЯ НА ГЛОБАЛНАТА НАВИГАЦИОННА СПЪТНИКОВА СИСТЕМА

Европейската надзорна агенция на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС/GNSS) е основана през 2004 г. Все още не е решено къде ще бъде седалището на тази агенция. Работата й е да осигури необходимата защита и представяне на основните обществени интереси във връзка с европейските сателитни навигационни програми ("Галилео" и "Егнос"). Целта на "Галилео" е да представи...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИЦЕЙСКА СЛУЖБА (Европол/Europol)

Европол е основана през 1992 г. за разузнавателна дейност срещу престъпността в Европа. Седалището й е в Хага - Холандия, а персоналът й включва представители на националните правозащитни органи (полиция, митници, имиграционни служби и др.). Целта на Европол е да помага на страните, членки на ЕС, да си сътрудничат по-тясно и ефективно в предотвратяването и борбата с...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ

Европейският полицейски колеж (СЕПОЛ/CEPOL) е академия за обучение на полицейски служители от среден ранг. Мисията му е да подпомага националните полицейски сили на страните, членки на ЕС в борбата им с престъпността, особено с трансграничната престъпност. Колежът провежда курсове за европейските полицейски сили от 2001 г. Основната цел на Колежа е да помага полицейските...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА АГЕНЦИЯ

Решението за основаване на Европейската железопътна агенция (ЕЖА/ERA) бе взето през април 2004 г. Седалището й ще бъде в Лил/Валенсиен - Франция. Мисията й е да помага за укрепването на безопасността и взаимното опериране на железопътния транспорт в Европа, така че постепенно да може да се създаде "Зона на интегриран железопътен европейски транспорт". Повече информация ще...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНАТА

Европейската агенция по отбраната (ЕАО/EDA) е основана през 2004 г. и седалището й ще бъде в Брюксел. Работата й е да подпомага страните членки в усъвършенстването на отбраната на Европа и на потенциала за управление на кризи и да развива устойчиво европейката политика по въпросите на сигурността и отбраната. Агенцията ще осъществява това, като подпомага осигуряването на...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ БОЛЕСТИТЕ

Решението да се основе Европейски център по превенция и контрол върху болестите (ЕЦПКБ/ECDC) е взето през март 2004 г. Той ще бъде със седалище в Стокхолм - Швеция, и ще започне работа през 2005 г. Центърът ще помага на ЕС в борбата със заразните болести и други сериозни здравни заплахи. Задачите му ще включват поддържане на мрежи от лаборатории и управление на система за...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ИНСТИТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

Институтът на ЕС за изучаване на сигурността (ИЕСИС/ISS) е основан през 2001 г. и е със седалище в Париж - Франция. Целта му е да подпомага създаването на обща европейска култура за сигурност и популяризирането на интересите на сигурността в ЕС като цяло. Институтът помага за разработването на Общата външна политика и политика за сигурност посредством:       - научни...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ЕАМИС/ENISA) е основана през 2004 г. Временното й седалище е в Брюксел, а постоянното ще бъде в Ираклио - Гърция. Мисията на Агенцията е да подпомага осигуряването на висока сигурност на информационните мрежи и данните, пренасяни по тях. Това ще облагодетелства гражданите, потребителите, предприятията и публичния...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКИ САТЕЛИТЕН ЦЕНТЪР

Европейският сателитен център (ЕСЦ/EUSC) е основан през 2002 г. и седалището му се намира в Торехон де Ардоз - Испания. Той анализира данни и образи от наблюдаващите Земята сателити и използва тази информация, за да помага на Европейския съюз при вземане на решения по Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС). Центърът също така провежда научни изследвания и...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Европейската агенция за възстановяване отговаря за управлението на основните програми на Европейския съюз за подпомагане на положението в Сърбия и Черна гора (Република Сърбия, Република Черна гора, управляваната от силите на ООН зона Косово) и Бившата Югославска Република Македония. Агенцията бе създадена през февруари 2000 г., щаб-квартирата й е със седалище в Солун...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА ОБСЕРВАТОРИЯ ПО ПРОЯВИТЕ НА РАСИЗЪМ И КСЕНОФОБИЯ

Главната мисия на Европейската обсерватория по проявите на расизъм и ксенофобия със седалище във Виена, е да предоставя на Европейския съюз и на държавите-членки обективна, надеждна и сравнима информация и данни относно расизма, ксенофобията и антисемитизма в Европейския съюз. Целта на Обсерваторията е да подпомогне Европейския съюз и държавите-членки в предприемането на...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ

Регламент на Европейския съвет (ЕC) No 2100/94 oт 27 юли 1994 г., създаде система за растителните видове в Общността, като единствена и изключителна правна форма върху индустриалната собственост в Общността по отношение на създаваните нови растителни видове. Системата се управлява от Агенцията на Европейската общност за растителните видове (АЕОРВ). АЕОРВ е самофинансираща се...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими научни съвети по всички въпроси, които имат пряко или косвено влияние върху безопасността на храните, включително здравето и състоянието на животните и опазването на растенията. Той осъществява също и консултации относно храненето, във връзка със законодателството на Общността. Органът подържа контакти с...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА МОРСКА СИГУРНОСТ

През последните години, морски катастрофи край бреговете на Европа причиниха тежки поражения на водите и плажовете, както поради броя на жертвите, така и по отношение замърсяването на околната среда. Европейските институции своевременно взеха решение да бъде създадена специализирана агенция с цел укрепване на предоставените им до този момент юридически инструменти. Агенцията...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) е агенция на Европейския съюз, натоварена със специфични контролни и изпълнителни задачи в областта на авиационната безопасност. Агенцията представлява ключов пункт от стратегията на Европейския съюз за създаване и поддържане на постоянно високо ниво на безопасност в цивилната авиация в Европа. Агенцията е натоварена с...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

“ЕВРОЮСТ” – ЕВРОПЕЙСКО ЗВЕНО ЗА СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

“Евроюст” е нов орган на Европейския съюз, създаден през 2002 г. за повишаване на ефективността на компетентните органи в държавите-членки в борбата им срещу тежката трансгранична и организирана престъпност. “Евроюст” стимулира и подобрява координацията на разследването и съдебното преследване, както и подкрепя държавите-членки в усилията им за повишаване на ефективността на...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОД ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Главната функция на Центъра за превод е да предоставя преводачески услуги, които са необходими на различните децентрализирани агенции на Общността. Неговата мисия има и междуинституционално измерение. Центърът за превод предоставя услуги и на институциите и органите, които разполагат с преводачески услуги, като им помага да се справят с върховите натоварвания в тяхната работа....
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Постоянното подобряване на безопасността и здравословните условия на труд представляват ключова цел на европейската социална и трудова политика. Въпреки това, обхватът и разнообразието от въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа, пред които е изправена Европа, превишават възможностите и вещината на една единствена държава-членка или институция. Ето защо бе...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

СЛУЖБА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (СХВП) ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ДИЗАЙН

Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (СХВП) е официалното ведомство, извършващо процедурите по търговските марки на Общността от 1996 г. насам, а от 2003 г. и за регистриран дизайн на Общността. Тези права върху интелектуалната собственост важат за всички държави-членки на Европейския съюз. Търговските марки и дизайн спадат към сферата на частното фирмено право. СХВП...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРЕПАРАТИ

Европейската агенция за оценка на лекарствените препарати (ЕАОЛП) допринася за защитата на здравето на хората и животните, осигурявайки безопасност, ефикасност и високо качество на използуваните в хуманната и ветеринарната медицина лекарствени препарати. Обединявайки научните възможности на 25-те държави-членки на Европейския съюз в мрежа, включваща повече от 40 национални...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Споделяйки опита си в областта на обучението и професионалната квалификация в различни райони и култури, Европейската фондация за обучение (EФО) помага за развитието на индивидуалните способности, като по този начин поощрява подобряването на условията на живот и гражданската активност в демократичните общества, които зачитат човешките права и многообразието на културите. В...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА

Задачата на Европейската агенция за околна среда е да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда. Предоставя информация на всички, ангажирани в планирането и прилагането на европейските и национални политики по околната среда, както и на широката общественост. Тази информация помага на ЕС и на страните-членки на Агенцията да...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

CEDEFOP  – Европейският център за развитие на професионалното обучение, създаден през 1975 г., е европейска агенция, която съдействува за популяризирането и развитието на професионалното образование и обучение в Европейския съюз (ЕС). Първоначално със седалище в Берлин, Седефоп бе учредена като една от първите специализирани и децентрализирани агенции. През 1995 г. седалището...
Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ И ТРУД

Фондацията е структура на Европейския съюз, учредена през 1975 г. с цел да съдействува в планирането и внедряването на по-добри условия на живот и труд в Европа. Тя предоставя на правителствата, работодателите, профсъюзите и Европейската комисия изводи от научни изследвания, познание и помощ чрез независима и сравнителна проучвателна дейност. Фондацията организира своята...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

 
Заедно
Архив - Януари
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
История на ЕС
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.