Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
15-12-2009

Конкурс длъжността финансов асистент в Eurofound

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември 2009 г. е публикувано обявление за конкурс за длъжността финансов асистент.

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) със седалище в Дъблин, Ирландия, има намерение да състави списък с издържали конкурс кандидати за длъжността финансов асистент.

Съобразно сферата на назначение задълженията за тази длъжност може да включват няколко или всички от следните задачи:

 • започване на финансови транзакции и плащания;
 • изчисляване на пътните разноски на служителите;
 • изчисляване на суми за възстановяване на разноските на експертите, участващи в заседанията на Eurofound;
 • помощ за определени звена по отношение на финансовите им транзакции;
 • общи задължения във връзка с бюджета, включително планиране, мониторинг и докладване;
 • поддръжка на работата по управление и документиране във връзка с обявяване на обществени поръчки и сключване на договори;
 • предоставяне на мнение относно финансовите наредби, правилата за възстановяване на средства, насоките за възлагане на обществени поръчки и т.н.;
 • осигуряване на административно и секретарско обслужване на съответното звено;
 • работа с вътрешни и външни лица за контакт по електронна поща, телефон или лично и др.;
 • подготвяне и организиране на командировки и срещи;
 • поддържане на съответните бази данни;
 • поддържане на дневници и гарантиране за спазването на сроковете;
 • подготвяне на досиета и поддържането им;
 • други задачи и отговорности, които може да бъдат възложени.

До участие в конкурса се допускат кандидати, които:

 • са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • не са лишени от права; 
 • са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;
 • са в състояние да представят подходящи препоръки относно годността им да изпълняват посочените задължения;
 • владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и имат задоволителни познания по друг от езиците на Съюза, включително отлични познания по английски език, който е основният език на Eurofound;
 • са завършили средно образование, удостоверено с диплома, даваща право на кандидатстване в по-горна образователна степен;
 • имат най-малко две години трудов стаж по специалността.

Избраният кандидат ще бъде назначен във функционална група AST, степен 1, като срочно нает служител с договор за неопределен срок.

Пълната информация за длъжността, както и формулярът на заявлението могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Eurofound:

www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/

Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, който също може да бъде изтеглен от уебсайта.

Краен срок за подаване на заявления: 18 януари 2010 г. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.